Hyppää pääsisältöön

Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Raksakone Oy
Yhteisötunnus: 1087372-9
Katuosoite: Järvihaantie 7
Postiosoite: 01800, Klaukkala

2. REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA HENKILÖTIETOASIOISSA

Nimi: Satu Lehtonen

Yritys: Raksakone Oy
Katuosoite: Järvihaantie 7
Postiosoite: 01800 Klaukkala

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakassuhteen hoitaminen (henkilötietolaki 8 §) henkilötietolain mukaisesti vuokraus- ja myyntitoiminnassa. Asiakastietoja ei käytetä suoramainontaan eikä markkinointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja asiakkaista, joita ovat: yritysasiakkaan nimi, henkilöasiakkaan nimi, y-tunnus, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, toimipiste, asiakasryhmä, maksuehto, koronlaskutapa, verokoodi, mahd. sähköpostiosoite, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekistereitä luotonantoon liittyvissä tapahtumissa. Käytämme myös Yritys- ja Yhteisötietojärjestelmän internet-sivua asiakkuus ja luotonantoon liittyvissä tapahtumissa.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Raksakone Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta väärinkäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia. Tietosuojalautakunnan lupapäätöksen numeron 4/2003 mukaisesti väärinkäytöstapauksissa tiedot luovutetaan sulkulistalle kaikkien Teknisen Kaupan Liiton rakennuskonevuokraamoiden käyttöön.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoihin on Raksakone Oy:ssä pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö toimitettava osoitteella:

Raksakone Oy
Satu Lehtonen
Järvihaantie 7
01800 Klaukkala