• Rekisteriseloste

  Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n tarkoittama rekisteriseloste.

  1. REKISTERINPITÄJÄ

  Yritys: Raksakone Oy
  Yhteisötunnus: 1087372-9
  Katuosoite: Järvihaantie 7
  Postiosoite: 01800, Klaukkala

  1. REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA HENKILÖTIETOASIOISSA

  Nimi: Satu Lehtonen

  Yritys: Raksakone Oy
  Katuosoite: Järvihaantie 7
  Postiosoite: 01800 Klaukkala

  1. REKISTERIN NIMI

  Asiakasrekisteri

  1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Asiakassuhteen hoitaminen (henkilötietolaki 8 §) henkilötietolain mukaisesti vuokraus- ja myyntitoiminnassa. Asiakastietoja ei käytetä suoramainontaan eikä markkinointiin.

  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  Asiakasrekisterissä ylläpidetään tietoja asiakkaista, joita ovat: yritysasiakkaan nimi, henkilöasiakkaan nimi, y-tunnus, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, toimipiste, asiakasryhmä, maksuehto, koronlaskutapa, verokoodi, mahd. sähköpostiosoite, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mahdollinen luotto- tai toimituskielto.

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

  Tietolähteinä käytämme Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekistereitä luotonantoon liittyvissä tapahtumissa. Käytämme myös Yritys- ja Yhteisötietojärjestelmän internet-sivua asiakkuus ja luotonantoon liittyvissä tapahtumissa.

  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

  Raksakone Oy ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta väärinkäytöstapauksia tai perintätoimistolle siirrettyjä saatavia. Tietosuojalautakunnan lupapäätöksen numeron 4/2003 mukaisesti väärinkäytöstapauksissa tiedot luovutetaan sulkulistalle kaikkien Teknisen Kaupan Liiton rakennuskonevuokraamoiden käyttöön.

  1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Rekisteritietoihin on Raksakone Oy:ssä pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Käyttö perustuu mm. salasanoihin ja muihin rajoituksiin siten, että asiaan kuulumattomilla ei ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi. Rekisteritietoja käsitellään tietosuojalain vaatimalla huolellisuudella.

  1. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS OIKAISTA VIRHEELLINEN TIETO

  Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

  Tarkastuspyyntö/oikaisupyyntö toimitettava osoitteella:

  Raksakone Oy
  Satu Lehtonen
  Järvihaantie 7
  01800 Klaukkala

   

 • Kompressorit

  Testo_TE1002 Testo_VA1508
  Öljytön kompressori Öljytön kompressori
  Paino: 9 kg Paino: 28 kg
  Teho  0,37 kW, Vapaa tuotto 45 L Teho  1,1 kW, Vapaa tuotto 153 L/min
  Testo_va2516
  Öljytön kompressori
  Paino: 39 kg
  Teho  1,9 kW, Vapaa tuotto 300 L
 • Naulaimet

  Testo_rullanaulain Testo_runkonaulain
  Rullanaulain Runkonaulain, 21 tai 34 ast.
  – ulkovuori, laudat – runkorakenteet
  Max_kaasunaulain
  Kaasunaulain
  – runkorakenteet
 • Testo_viimnaulain Testo_betoninaulain
  Viimeistelynaulain Betoninaulain
  – listoitus, panelointi – listoitus, panelointi betoniin
  Testo_hakasnaulain9040 Testo_hakasnaulain2651
  Hakasnaulain, sisäkäyttöön Hakasnaulain, ulkokäyttöön
  – panelointi, taustalevyt – huopa- ja tuulensulkulevyt
  Testo_huopanaulain
  Huopakattonaulain
  – kermin naulaus, huopa- ja tuulensuojalevyt